İA- 001 Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--İA- 002 Gelen Evrak İş Akışı

--İA- 003 Giden Evrak İş Akışı

-- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

-- İA- 007 Doküman Hazırlama İş Akışı

--İA-008-Satın Alma İş Akışı

--İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

-- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı 

-- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

-- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

-- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

-- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı

--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-056-Oryantasyon İş Akışı

 --- İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı,

---İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-106-Hazırlık Eğitimi Muafiyeti İş Akışı

--- İA-107-Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı İş Akışı

--- İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı

--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

--- İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-158-Kantin Denetleme İş Akışı

--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması

--- İA-162-Performans Programı Hazırla İşlemi İş Akışı

--- İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı

--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı

--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

--- İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı

---İA-178 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

---İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-180-SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı

--- İA-181-Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akışı

--- İA-184-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

--- İA-185-Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

---İA-186-Diğer Ödeme İşlemleri Hazırlanması İş Akışı

--- İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

--- İA-189-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

--- İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı 

--- İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

--- İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

--- İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

--- İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

--- İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı

--- İA-213-Fazla Mesai İş Akışı

--- İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

--- İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

---İA-218-Gezi Faaliyeti İş Akışı

--- İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

--- İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

--- İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

--- İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

--- İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

--- İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

--- İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

--- İA-233-Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatımı

--- İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

--- İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

--- İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akışı

--- İA-239-Tekders Sınav İş Akışı

--- İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

---İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Şeması

---İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

---İA-244-Hibe Edilen Mal-Malzemenin Çıkış İş Şeması

---İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

---İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

---İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

---İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

---İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması

---İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

---İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

---İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Şeması

---İA-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

---İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

---İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

---İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

---İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

---İA-266-Şartname Gelirinin Takibini İşlemi İş Akışı

---İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

---İA-268-İç Kontrol Sistemi İzleme Ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

---İA-269 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

---İA-270-Ödenek Gönderme Belgesi Kontrolü İşlemi İş Akışı

---İA-271-Ödenek Aktarma Kontrolü işlemi İş Akışı

---İA-272-Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İşlemi İş Akışı

---İA-273 Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

---İA-278-Diğer Ödeme İşlemleri İş Akışı

---İA-280 Stratejik Planın Uygulanmasının İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İş Akışı

---İA-302 Yönetim Gözden Geçirme İş Akışı